Παρακαλούνται οι επαγγελματίες να στείλουν μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας με τα στοιχεία τους (επάγγελμα ΑΦΜ κλπ.) και θα τους σταλούν κωδικοί για να συνδεθούν και να εκμεταλλευτούν τις ειδικές προσφορές.

To Braintools.gr είναι ένα κατάστημα όπου πλέον ο κάθε ιδιώτης μπορεί να επωφεληθεί και να αγοράσει τα προϊόντα σε τιμές χοντρικής.

Για να επωφεληθεί των τιμών χονδρικής θα πρέπει να αγοράσει την ελάχιστη ποσότητα που αναγράφεται στο κάθε είδος.

Παρακαλούνται οι επαγγελματίες να στείλουν μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας με τα στοιχεία τους (επάγγελμα ΑΦΜ κλπ.) και θα τους σταλούν κωδικοί για να συνδέονται και να αγοράζουν στις τιμές χονδρικής ανεξαρτήτου ποσότητας.

Τελευταίες Καταχωρήσεις