Δίσκοι Κοπής-Στοκ

Στοκ σε δίσκους κοπής εγχώριους και εισαγωγής.


Αποτελέσματα 1 - 10 από 10


Δίσκος κοπής μετάλλου RHODIUS FT33 Μ 100Χ3.0mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 81,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 66,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 15,84 €


Δίσκος κοπής πέτρας ASTRON - Στοκ

150 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 94,24 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 76,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 18,24 €


Δίσκος κοπής και λείανσης μετάλλου RHODIUS XTK35 - Στοκ

80 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 95,23 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 76,80 €
Ποσό ΦΠΑ: 18,43 €


Δίσκος κοπής μετάλλου RHODIUS XT20 - Στοκ

75 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 135,78 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 109,50 €
Ποσό ΦΠΑ: 26,28 €


Δίσκος κοπής INOX APOLLON - Στοκ

160 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 148,18 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 119,50 €
Ποσό ΦΠΑ: 28,68 €


Δίσκοι κοπής μετάλλου Rhodius ST34 300Χ3.0X25.4mm - Στοκ

50 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 167,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 135,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 32,40 €


ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 125mm CORA - Στοκ

300 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 204,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 165,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 39,60 €


Δίσκος κοπής μετάλλου RHODIUS FT67 - Στοκ

200 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 239,94 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 193,50 €
Ποσό ΦΠΑ: 46,44 €


Δίσκος κοπής μετάλλου APOLLON - Στοκ

325 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 246,45 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 198,75 €
Ποσό ΦΠΑ: 47,70 €


Δίσκος κοπής μετάλλου RHODIUS XT67 180Χ1.5mm - Στοκ

250 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 359,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 290,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 69,60 €