Δίσκοι Λείανσης-Στοκ

Στοκ δίσκων λειάνσεως εγχώριων και εισαγωγής


Αποτελέσματα 1 - 9 από 9


Δίσκος λείανσης μετάλλου RHODIUS RS2 - Στοκ

60 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 79,98 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 64,50 €
Ποσό ΦΠΑ: 15,48 €


Δίσκος λείανσης μετάλλου APOLLON - Στοκ

145 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 136,83 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 110,35 €
Ποσό ΦΠΑ: 26,48 €


Δίσκος λείανσης INOX RHODIUS FS1-FUSION 180X7.0mm - Στοκ

60 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 145,82 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 117,60 €
Ποσό ΦΠΑ: 28,22 €


Δίσκος λείανσης INOX RHODIUS FS1-FUSION 115X4.0mm - Στοκ

142 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 172,56 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 139,16 €
Ποσό ΦΠΑ: 33,40 €


Δίσκος λείανσης INOX RHODIUS FS1-FUSION 125X4.0mm - Στοκ

140 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 180,54 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 145,60 €
Ποσό ΦΠΑ: 34,94 €


Δίσκοι λείανσης RHODIUS SVS 115mm - Στοκ

50 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 203,98 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 164,50 €
Ποσό ΦΠΑ: 39,48 €


Δίσκοι λείανσης RHODIUS SVS 125mm - Στοκ

50 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 232,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 187,50 €
Ποσό ΦΠΑ: 45,00 €


Δίσκος Λείανσης Μετάλλων RHODIUS SR15 50X6X6mm - Στοκ

145 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 258,91 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 208,80 €
Ποσό ΦΠΑ: 50,11 €


Δίσκοι λείανσης RHODIUS SVS 180mm - Στοκ

50 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 350,30 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 282,50 €
Ποσό ΦΠΑ: 67,80 €