Κλειδιά-Στοκ


Αποτελέσματα 1 - 22 από 22


ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 6 ΜΜ - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 5,95 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,80 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,15 €


ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ CHR-VAN Νο 12 - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 7,19 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 5,80 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,39 €


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 8Χ9 - Στοκ

30 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 7,44 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 6,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,44 €


ΠΟΛΥΓΩΝΑ 6Χ7 - Στοκ

30 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 15,25 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 12,30 €
Ποσό ΦΠΑ: 2,95 €


ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 18 ΜΜ - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 16,12 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 13,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 3,12 €


ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ ( 10 ΤΕΜ ) - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 16,62 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 13,40 €
Ποσό ΦΠΑ: 3,22 €


ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 20 ΜΜ - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 19,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 16,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 3,84 €


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 16Χ17 - Στοκ

30 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 20,46 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 16,50 €
Ποσό ΦΠΑ: 3,96 €


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ - Στοκ

10 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 31,12 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 25,10 €
Ποσό ΦΠΑ: 6,02 €


ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 8 - Στοκ

30 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 33,48 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 27,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 6,48 €


ΣΤΙΛΣΟΝ Νο 8 - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 33,98 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 27,40 €
Ποσό ΦΠΑ: 6,58 €


Κλειδιά τύπου L 20mm - Στοκ

30 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 36,46 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 29,40 €
Ποσό ΦΠΑ: 7,06 €


ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 11 - Στοκ

30 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 37,57 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 30,30 €
Ποσό ΦΠΑ: 7,27 €


ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 30 ΜΜ - Στοκ

10 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 38,44 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 31,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 7,44 €


ΜΑΝΕΛΕΣ ΤΑΦ 1/2 - Στοκ

30 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 38,69 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 31,20 €
Ποσό ΦΠΑ: 7,49 €


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 25Χ28 - Στοκ

30 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 38,69 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 31,20 €
Ποσό ΦΠΑ: 7,49 €


ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 13 - Στοκ

30 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 39,43 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 31,80 €
Ποσό ΦΠΑ: 7,63 €


ΠΟΛΥΓΩΝΑ 24Χ26 - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 48,36 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 39,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 9,36 €


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕΤ 12 ΤΕΜ (BLISTER) - Στοκ

10 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 50,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 40,60 €
Ποσό ΦΠΑ: 9,74 €


ΣΤΙΛΣΟΝ Νο 10 - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 50,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 40,60 €
Ποσό ΦΠΑ: 9,74 €


ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ - Στοκ

10 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 51,21 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 41,30 €
Ποσό ΦΠΑ: 9,91 €


ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 28 ΜΜ - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 52,33 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 42,20 €
Ποσό ΦΠΑ: 10,13 €