Σφυριά-Βαριοπούλες-Στοκ


Αποτελέσματα 1 - 9 από 9


ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ 0,8 ΚG - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 24,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 20,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 4,80 €


ΣΦΥΡΑΚΙΑ 400gr - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 27,78 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 22,40 €
Ποσό ΦΠΑ: 5,38 €


ΣΦΥΡΑΚΙΑ 100gr - Στοκ

50 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 28,52 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 23,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 5,52 €


ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ 1,25 ΚG - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 30,75 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 24,80 €
Ποσό ΦΠΑ: 5,95 €


ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ 1.0 KG ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ - Στοκ

10 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 35,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 28,50 €
Ποσό ΦΠΑ: 6,84 €


ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ 1,5 ΚG - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 35,96 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 29,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 6,96 €


ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ 1.5 KG ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ - Στοκ

10 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 39,18 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 31,60 €
Ποσό ΦΠΑ: 7,58 €


ΣΦΥΡΙΑ ΜΠΑΛΛΑΣ 3/4 - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 41,42 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 33,40 €
Ποσό ΦΠΑ: 8,02 €


ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΜΑRTIN 22650 - Στοκ

20 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 57,54 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 46,40 €
Ποσό ΦΠΑ: 11,14 €