Τρυπάνια-Στοκ


Αποτελέσματα 1 - 20 από 20


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 2,0mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 8,68 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 7,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,68 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 2,5mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 9,92 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 8,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 1,92 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 3.5mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 12,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 10,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 2,40 €


ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ Νο 4 - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 12,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 10,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 2,40 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 4.5mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 13,64 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 11,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 2,64 €


ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ Νο 8 - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 17,36 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 14,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 3,36 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 5,5mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 18,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 15,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 3,60 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 6.0mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 18,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 15,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 3,60 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 7.0mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 22,32 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 18,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 4,32 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 6.5mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 22,32 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 18,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 4,32 €


ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ Νο 10 - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 23,56 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 19,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 4,56 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 4.5mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 27,28 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 22,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 5,28 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 7.5mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 29,76 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 24,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 5,76 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 8,0mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 32,24 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 26,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 6,24 €


ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ 300Χ14 - Στοκ

50 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 41,54 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 33,50 €
Ποσό ΦΠΑ: 8,04 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 4.5mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 45,88 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 37,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 8,88 €


ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ DIAGER No 5 - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 48,36 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 39,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 9,36 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 7.0mm - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 50,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 41,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 9,84 €


ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 10.0mm - Στοκ

50 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 59,52 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 48,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 11,52 €


ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ DIAGER No8 - Στοκ

100 Τεμάχια


Τιμή πώλησης: 62,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 50,00 €
Ποσό ΦΠΑ: 12,00 €